98-9394223559+

 

زندگی جریان دارد...

زندگی جریان دارد...

زندگی جریان دارد...

و ما با بهت و غم، رفتن رفتگان را نظاره‌گریم.

زندگی جریان دارد...

و جای خالی‌شان، کنارمان یا در ذهن‌مان باقی‌ست.

زندگی جریان دارد...

و  یاد آرزوها و برنامه‌های‌شان در یادمان ماندگار است.

زندگی جریان دارد...

و سؤالی در ذهنم می‌چرخد:

رفتگان‌مان چه کیفیتی از زندگی را آرزو داشتند؟

برای چه ارزش‌هایی تلاش می‌کردند؟

دوست دارم بدانم:

من در سوگواری رفتن‌شان و

به احترام زندگی‌شان؛

برای ارزش‌های جهانی و نیازهای انسانی  چه می‌توانم بکنم؟

تقاضای من:

بیاییم از تمام مسئولین و رسانه‌هایی که از مشارکت‌شان (با هر توضیحی) در پنهان کردن واقعیت خبر ... که نسبت به‌آن متأسف‌اند؛ بخواهیم هر کدام یک واقعیت که همه یا بخشی از حقیقت آن از دید مردم پنهان بوده است، را اعلام کنند.

تقاضای خود را به احترام رفتگان‌مان بسازید و اگر دوست داشتید با دیگران در میان بگذارید.

 

Date

07 بهمن 1398

Categories

زبان زندگی