98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

چرخه زندگی

 

 

یکی از ابزارهای آموزشی ملموس کردن مفاهیم است و از طریق آن فضای تمرینی ساخته شود تا با تکرار این تمرینها و مهارت بیشتر یادگیری‌های جدید به زندگی روزمره ما راه یابند.

یکی از این تلاش‌ها طراحی چرخه زندگی است. در این تصویر سعی شده است دو دنیای زرافه‌ای و شغالی و حیطه هر کدام را وضوح بدهد.

ممکن است این دو دنیا را در تضاد با هم دید و همزمان می‌شود حلقه‌ی شغالی را حلقه‌ی بیرونی برای محافظت حلقه‌ی درونی دید. با تشبیه من مثل خندقی دور شهر برای محافظت و مراقبت از ساکنان. خندق مانع برقراری ارتباط انتخابی نیست بلکه راهی برای امنیت و مراقبت است. یعنی هروقت ساکنین حلقه درونی بخواهند و امادگی داشته باشند می‌توانند از خندق گذر کنند و با دنیای بیرون مرتبط شوند. و هرزمان که نگران باشند و بترسند به حلقه درونی پناه می‌برند و یا اینکه شغال‌ها یا ساکنین حلقه‌ی بیرونی مسئولیت مراقبت از احساس‌ها و نیازها را به عهده می‌گیرند. چه که من شغال‌ها را حافظ منافع نیازها می‌دانم و وقتی مهارت زرافه‌ایی برای مرتبط شدن با احساس و نیاز و تحقق‌بخشی نیازها کافی نباشد، یعنی نتوانیم مشاهده عاری از قضاوت را شناسایی کنیم، نتوانیم با احساس و نیاز خود مرتبط بمانیم، و تقاضایی برای تحقق نیازمان بسازیم؛ شغال‌ها وارد عرصه می‌شوند و با کمک قضاوت اخلاقی، محدود کردن انتخاب‌ها، سرزنش و توقع غیر مستقیم برای تحقق نیازها  تلاش خواهند کرد.

 

©JEAN MORRISON &CHRISTINE KING, WWW.COMMUNICATEFORLIFE.COM