98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

شجره نامه خشونت 

شناخت هر پدیده‌ای آغازی است برای درک بهتر و امکان تغییری در آن، و خشونت از این تجربه مستثنی نیست. یکی از راه‌هایی که برای شناخت خشونت می‌توان به کار برد روشی است که مهاتما گاندی برای آموزش آن به نوه‌اش- آرون گاندی- در سن سیزده سالگی استفاده کرد و آن رسم شجره نامه خشونت است.

آرون گاندی در مقدمه کتاب" ارتباط بدون خشونت، زبان زندگی" خاطره خود را از این تمرین و پاسخش را می نویسد. 

در زیر به 3 نمونه از پاسخ هایی که شرکت کنندگان کارگاه های زبان زندگی برای این تمرین فراهم کرده اند را می توانید ببینید. برای فراهم کردن فرصت یادگیری مبتنی بر تجربه، شاید بتوانیم اول هر کدام به رسم شجره نامه خشونت بپردازیم و بعد به پاسخ دیگران توجه کنیم و به تبادل تجارب  و درک بپردازیم.

 

 

 

 

 

 

شجره نامه خشونت 

خشونت