98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

عطش

می‌خواهم به تو بدهم ، 

تو عطش آب داری 

من عطش سیراب کردن تو را

 

بنوش 

تا از تشنگی نمیرم! 

بهمن یزدانی