98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

  ارتباط بدون خشونت، زبان زندگی: اهمیت احساس به عنوان جزء دوم در ابراز صادقانه

 

نقش احساس به عنوان دومین جزء در ارتباط بدون‌خشونت و اهمیت آن که نشان‌دهنده‌ی نیازی در فرد است در این انیمیشن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

 

https://www.aparat.com/v/rRxWe

https://www.youtube.com/watch?v=0VgnJCaXNhU