98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تمرینی برای تقاضاسازی

1- برای دنیایی (کشوری، خانه، خانواده، شرکت، مجتمع مسکونی و ...) که دوست دارید در آن زندگی کنید چه آرزویی دارید؟ 

2- برای رسیدن به آرزوی‌تان دوست دارید چه کنید؟  

3- آیا آرزویی که نوشتید تقاضای مثبت و قابل انجام است؟ آن را تا رسیدن به تقاضای مثبت و قابل انجام بازبینی کنید.

4- مانع انجام کار مورد علاقه‌ی (تقاضای) شما چیست؟

5- نمی‌توانم یا نمی‌خواهم؟ 

6- با انجام تقاضای ساخته شده در شماره سه امیدوارید کدام نیاز/ها شما برآورده شود؟ (الف)

7- اگر آن نیاز/ها برآورده نشود چه احساسی خواهید داشت و چه تاثیری بر زندگی شما خواهد داشت؟ 

8- با انجام دادن تقاضای ساخته شده در شماره 3 نگرانید که کدام نیاز/ها برآورده نشود؟ (ب) با توجه به این نگرانی کدام نیاز خود را برآورده می‌کنید؟ (ج)

9- چطور می‌توانید احتمال برآورده نشدن آن نیاز/ها را کمتر کنید؟ (گروه ب)

10- می‌توانید به جز صرف نظر کردن از تقاضای مطرح شده در شماره سه برای نیاز/های (ج) کاری کنید؟ 

11- با توجه به دو دسته نیاز ب و ج برای نیازهای الف دوست دارید چه کنید؟ 

مثال: 

برای من تقاضای هر فرد مثل لباس، شخصی است که هر کس متناسب با قد و وزن ... خود لباسی می‌خرد. دیگران لباس افراد را می‌بینند و سه واکنش احتمالی خواهند داشت 

• این لباس را دوست ندارم.

• چه لباسی خیلی دوستش دارم، با وجود این من این نوع لباس را نمی‌پوشم 

• چه لباسی و دوست دارم برای خودم بگیرم. 

در قبال تقاضاهای دیگران از خودشان همین سه گزینه ممکن است اتفاق بیافتد 

این تقاضا و عمل را دوست ندارم.

چه تقاضای جالبی، با وجود این من به دلایلی تمایل به انجامش را ندارم.

چه تقاضای جالبی،  من هم می‌خواهم این کار را انجام دهم.

پس انجام این تمرین کاملا شخصی و منحصر به فرد است و فقط دو مثال فرضی کمی اجتماعی‌تر و کمی شخصی‌تر برای ملموس شدن تمرین نوشته می‌شود. 

 

 

سوال شماره

مثال برای کشوری که ...

مثال برای‌خانواده ای که ...

1

برای کشورم حق مساوی برای همگان

برای خانواده آرامش همگانی

2

اجرای دقیق قوانین و تغییر برخی از آن‌ها

مشورت منظم خانوادگی برای تصمیم‌های گروهی

3

صحبت با یکی از اعضای مجلس برای طرح این پیشنهاد در مجلس

تعیین زمان مشخصی برای جلسه خانوادگی و دعوت از همه برای آن جلسه

4

ناامیدی از شنیده شدن و پذیرش

نگران هماهنگی و فقدان همراهی

5

نمی‌خواهم

نمی‌خواهم

6

عدالت- برابری

 

7

ناراحتی و ناامیدی از زندگی در فضایی که سقف‌های واضح و ناواضح رشد و آزادی شخصی بخش‌هایی از جامعه را محدود می‌کند

ترس از کاهش انسجام و صمیمیت خانوادگی

8

شنیده شدن و احترام (ب) امنیت و ارزش خود (ج)

پذیرش و همکاری (ب) پذیرش و احترام (ج)

9

نوشتن مقاله مکتوب و انتشار آن+ مستند کردن حرف‌ها به مبانی حقوق بین‌الملل و مصداق‌های جهانی + جلوه‌های مذهبی که این حق برابر را تاکید می‌کند + دعوت به همراهی از افرادی که اعتبار علمی در زمینه حقوق دارند

مشورت تک به تک با اعضای خانواده و در نظر گرفتن دیدگاه‌های افراد قبل از دعوت+ طراحی ساختار زمانی و مکانی مبتنی بر شناخت تک تک افراد اعضای خانواده

10

مشورت با وکیل و نوشتن متن تقاضای خود با در نظر گرفتن مصالح حقوقی و ..

طرح نگرانی‌های فردی به صورت تک به تک با اعضای خانواده و اول شنیدن پیشنهادهای احتمالی انها و بعد طرح پیشنهاد خود برای روش تصمیم‌گیری گروهی درخانواده 

هر کس با توجه به اولویت‌بندی شخصی ارزش‌هایش با توجه به توانمندی‌ها و امکانات خود و با توجه به میزان هزینه احتمالی و پذیرش پیامد‌های هر انتخاب تقاضای نهایی خود را برای آروزی فضایی که دوست دارد در آن زندگی کند، می‌سازد

11

تقاضای نهایی من این است که ....

تقاضای نهایی من این است که ....