98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

چگونه از خودمان متنفر نباشیم؟

در این فیلم که بخشی از کارگاه مارشال روزنبرگ است، مارشال با ارائه تمرینی چگونگی همدلی با خود و خودبخشودگی را نشان می دهد. در طی این تمرین با یافتن نیازهای کاری که فکر می کردیم اشتباه است و سوگواری برای نیازهای دیگری که در نظر نگرفتیم، یاد می گیریم چگونه از خود متنفر نباشیم.

 

 
 

 

https://www.aparat.com/v/JNVKO